Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep Internetowy TCO. działający pod adresem www.sklep.tco.com.pl, prowadzony jest przez TCO. Trading Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: Biznes Park 1, 83-200 Linowiec, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001022876 NIP: numer 592-040-03-73 Regon numer: 190050022
2. Zakupu w sklepie internetowym można dokonać zarówno jako gość, jak i poprzez zarejestrowanie się. W obu przypadkach Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póź. zm.)

3. Klient zarejestrowany może dokonać zwrotu towaru poprzez stronę internetową, klient nie zarejestrowany dokonuje zwrotu zgodnie z obowiązującymi procedurami.
4. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, oraz likwidacji konta użytkownika.
5. Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego spowoduje uaktywnienie konta Klienta w systemie.
6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania.
7. Konto użytkownika jest własnością Sklepu i może zostać usunięte bez podania przyczyny. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt tel +48 58 690 7604, e-mail: sklep@tco.com.pl oraz przez czat on-line (telefon oraz czat dostępny w godz. 8-16.00, od poniedziałku do piątku).

8. W sklepie można wystawić opinię danemu produktowi. Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt. Moderacji podlegają tylko treści wulgarne, spamowe, dane wrażliwe oraz niezwiązane merytorycznie z danym produktem.

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet, są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego www.sklep.tco.com.pl w chwili składania zamówienia.
2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w wartości brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich.
3. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.
4. Produkty oznaczone jako “wyprzedaż” są produktami nie używanymi, ale ich data produkcji może być dłuższa niż 1 rok.
6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn.

ZAMÓWIENIA

1. Klientem sklepu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, fizyczna lub prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie.
2. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. Zamówienie jest przez Klienta konstruowane na zasadzie wypełnienia wirtualnego koszyka.
4. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczny e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. Zamówienie zostaje przyjęte w momencie wysłania przez Dział Obsługi Klienta sklepu TCO statusu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie statusu jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a firmą TCO. Trading Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – właścicielem sklepu. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w statusie. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
5. Jeżeli Klient wybierze formę płatności Przelew to dopiero w momencie potwierdzenia wpłaty na konto firmy, sklep przystąpi do wysyłki zamówionego asortymentu.
6. W niektórych przypadkach sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.
7. Zamówienia, z wybraną formą płatności “Przelew bankowy” lub “Płatność kartą”, z których wpływ środków nie zostanie odnotowany przez sklep TCO, mogą zostać anulowane o czym klient zostanie poinformowany.
8. Sklep TCO zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu klienta.
9. O brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia Klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe.
10. Ze względu na szeroki asortyment różne produkty mogą być dostarczane osobno przez różnych spedytorów.
11. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
w przypadku płatności „za pobraniem” – 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.
Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy – 2 dni robocze.
Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży

KOSZYK

1. Wprowadzenie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem.
2. Towar znajdujący się w koszyku Klienta do momentu zakończenia procesu zamawiania pozostaje wyłączną własnością sklepu.

FORMY PŁATNOŚCI

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
Przed wydaniem towaru Klientowi:
tradycyjny przelew na rachunek bankowy TCO. Trading Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
poprzez elektroniczny system płatności PayU
W momencie odbioru towaru:
Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt z magazynu TCO. Trading Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

FORMY PRZESYŁKI

1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym TCO realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do innych krajów po indywidualnych ustaleniach.
2. Termin dostawy zamówionych towarów zależy od jego dostępności, o której Klient jest poinformowany przy akceptacji zamówienia (zmiany statusu). Najczęściej zamówienia realizowane są w 2 do 7 dni od momentu złożenia zamówienia.
3. Zamówione towary będą dostarczane poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej.
4. Koszty przesyłki pokrywane są przez zamawiającego. Koszt przesyłki podawany jest podczas złożonego zamówienia.
5. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.
6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

7. Brak możliwości zlecenia odbioru towaru  własnym kurierem.

DOWODY ZAKUPU/ FAKTURY

1. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

ZWROTY

1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z Działem Reklamacji sklepu TCO wypełniając formularz reklamacyjny , telefonicznie 58 690 7604 lub drogą elektroniczną na adres sklep@tco.com.pl . Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego przez kuriera protokołu. W przypadku, gdy Przewoźnik odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z naszym Sklepem.
2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
3. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów (ustawa ta nie dotyczy podmiotów gospodarczych) z towaru zakupionego w naszym sklepie za pomocą “koszyka”, można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (nie dotyczy oferty indywidualnych). Jednak tylko wtedy, gdy produkt jest pełnowartościowy, czyli nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony bądź uszkodzony. O chęci zwrotu towaru należy poinformować Dział Reklamacji sklepu TCO, który udzieli informacji o adresie zwrotu towaru (sklep@tco.com.pl). Towar należy zaopatrzyć w otrzymany dowód dostawy (paragon)  oraz formularz zwrotu. Sklep TCO gwarantuje zwrot wartości produktu. W przypadku gdy na formularzu zwrotu Nabywca nie określi numeru rachunku bankowego na który ma zostać dokonany zwrot należnej kwoty bądź w wypadku nie dołączenia formularza zwrotu do przesłanego towaru należna kwota zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe z którego została dokonana płatność. Zwrotom nie podlegają koszty odesłania towaru.
4. Zwrotom nie podlegają towary wyprodukowane lub zaimportowane na zamówienie klienta oraz źródła światła.
5. Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt Klienta.
6. Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.

REKLAMACJE i GWARANCJE

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta, zgodnie z pkt. II podpkt. 3 i 4 (źródła światła nie podlegają reklamacji). Dbamy o to, aby nasze towary były najwyższej jakości, ale może się zdarzyć, że po otrzymaniu towaru wykryją Państwo w nim jakieś wady techniczne. W takim przypadku prosimy o przesłanie zgłoszenia wypełniając formularz reklamacyjny, kontakt telefoniczny lub mailowy (sklep@tco.com.pl) ze sklepem TCO w celu omówienia sposobu wymiany na produkt pełnowartościowy, zamiany za zgodą Klienta na inny lub, jeśli nie będzie takiej możliwości, zwrotu pieniędzy.

2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  • Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  • Żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w Regulaminie.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, a Kupującym jest Konsument – towar taki zostanie odebrany na koszt Sprzedawcy.

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w Regulaminie.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany formy realizacji reklamacji – usunięcie wady zamiast wymiany lub wymiany zamiast usunięcia wady, w przypadku gdy realizacja żądania Kupującego jest niemożliwa lub wymagałaby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.

Termin przydatności towaru do użycia wynosi 2 lata od dnia jego dostarczenia o ile w opisie danego produktu nie jest określone inaczej. 

Koszt przesyłki uznanej reklamacji ponosi sklep TCO, należy ją odesłać za pośrednictwem firmy Kurierskiej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z regulaminem Sklepu i w pełni akceptuje jego warunki.
2. Dołożyliśmy starań, by informacje zawarte na stronach sklepu były zgodne z prawdą i aktualne, jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Istnieje jedynie niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach sklepu lub zdjęcia (a w szczególności kolory oferowanych produktów) mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości.
3. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcjach obsługi i zastosowania. Sklep TCO nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów.
4. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego towaru.